Bạn đã biết gì về khí tinh khiết N2O

Khí N2O tinh khiết là một chất khí khi cơ thể hít phải loại chất khí này sẽ giúp làm giảm cảm giác đau nhưng lại không bị mất đi tri giác và vẫn có thể đối thoại. Khí N2O là một biện pháp vô cảm phổ biến nhất trong ứng dụng nha khoa, giúp bệnh nhận có thể nhổ răng mà không có cảm giác đau.

Khí công nghiệp N2O

Ứng dụng khí N2O

Khí N20 tinh khiết hay có tên khoa học đầy đủ là Nitrous Oxide, đây là loại khí giảm đau thường được sử dụng với các khí khác thành hỗn hợp (Ví dụ N2O 50%/O2 50%) hoặc nguyên chất dùng để gây mê. Đồng thời người ta còn sử dụng khí này để làm phẫu thuật Cryo (lạnh sâu). Ngoài ra khí N2O còn được ứng dụng để sử dụng trong các máy AAS, hoặc máy phân tích kim loại nặng.

N2O là loại khí giảm đau, khí Nitrous Oxitde - khí N2O thường được sử dụng với các loại khí khác thành hỗn hợp (Ví dụ N2O 50%/O2 50%) hoặc nguyên chất dùng để gây mê. Đồng thời khí này còn được dùng để làm phẫu thuật Cryo(lạnh sâu).

+Thực phẩm và đồ uống: Khí N2O Nó được sử dụng làm chất đẩy khí cho bao bì bình phun

+ Các phòng thí nghiệm và phân tích: Khí N2O cho ngọn lửa trong quang phổ hấp thụ nguyên tử. Nó được sử dụng trong hỗn hợp khí hiệu chuẩn cho ngành công nghiệp hóa dầu, giám sát chất thải môi trường, giám sát vệ sinh công nghiệp và phân tích tạp chất vi lượng.

+ Dược phẩm: sử dụng làm chất đẩy khí để đóng gói.

+ Điện tử: Trong sản xuất chất bán dẫn, khí N2O là nguồn oxy cho các hóa chất lắng đọng hơi (CVD) của oxynitride silicon (pha tạp hoặc undoped) hoặc silicon)

+ Ngành Y tế: Nó có thể được sử dụng để gây mê trong các hoạt động y tế.

Ngoài ra khí N2O cũng có thể được sử dụng trong các lĩnh vực y tế khác nhau như: Nha khoa; Bệnh ngoài da; Thú y; Phụ khoa;

Các ứng dụng khác: Nhiên liệu, cho động cơ.Tách tạp chất.